Privacybeleid


De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU, is

De heer Christian Blume
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Duitsland
Telefoon: +49 941-298693-0
Fax: +49 941-298693-16
E-mail: anfragen@projekt29.de

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
- Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (Art. 15 GDPR),
- Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (Art. 16 GDPR),
- Wissen van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 GDPR),
- Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 GDPR).
- Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 GDPR) en gegevensoverdraagbaarheid als u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 GDPR).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verzendt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en soortgelijke informatie.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

- Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
- Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
- de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren, en
-het optimaliseren van onze website.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie kan door ons in geanonimiseerde vorm statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Duur van de opslag:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt voor het aanbieden van de website wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 14 dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende client niet meer mogelijk is.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn bepaalde diensten mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de hele cookie-inventaris verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van de van uw browser vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Opera: http://www.opera.com/de/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Duur van de opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

Technisch noodzakelijke cookies

Aard en doel van de verwerking:

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang heeft tot de website kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Winkelmandje
Zoektermen onthouden

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien kunnen afzonderlijke diensten mogelijk niet beschikbaar of beperkt zijn.

Tegenspraak

Lees hieronder de informatie over uw recht op bezwaar onder Art. 21 GDPR.

Technisch onnodige cookies

Daarnaast gebruiken we cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om deze in het algemeen te verbeteren op basis van statistische analyses.

Om te weten te komen welke aanbieders cookies plaatsen, verwijzen wij u naar de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Wettelijke basis:

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Raadpleeg voor meer ontvangers de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Overdracht naar derde landen:

Raadpleeg de lijsten van de afzonderlijke aanbieders van weergave, tracking, remarketing en webanalyse voor meer informatie.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Webbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw browser op elk gewenst moment uitschakelen (zie Toestemming intrekken).

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via onze tool voor cookietoestemming.

Profilering:

In hoeverre we het gedrag van websitebezoekers analyseren aan de hand van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen, leest u in de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Registratie op onze website

Aard en doel van de verwerking:

Als u zich op onze website wilt registreren, hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

De volgende aanvullende gegevens worden verzameld op het moment van registratie:

Uw registratie is vereist voor de levering van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Wettelijke basis:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Duur van de opslag:

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt als hiervoor toestemming is gegeven.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud die wij aanbieden.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Voor de levering van onze nieuwsbrief verzamelen we persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven via een invoermasker.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. We gebruiken de "double opt-in" procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk is gemaakt door de eigenaar van een e-mailadres. Voor dit doel registratie voor de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld.

Wettelijke basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) sturen we u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Bovendien kunt u zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte stellen van uw afmelding.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Duur van de opslag:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet toesturen zonder uw toestemming.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De annulering kan worden aangevraagd via de link in elke e-mail of bij de functionaris voor gegevensbescherming of de hieronder vermelde persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Gebruik van Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google geanonimiseerd binnen lidstaten van de van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. diensten aan de websitebeheerder in verband met het gebruik van de website en het internet.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch eens per maand.

Intrekking van toestemming:

U kunt het volgen door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser in de toekomst zolang de cookie geïnstalleerd blijft in uw browser.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. website in zijn volle omvang.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

Gebruik van Adobe Analytics (Omniture)

Als u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Companies (hierna: "Adobe"), 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland. van Ierland. Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen. Namens de exploitant van deze website gebruikt Adobe deze informatie om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren teneinde rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe.

Als een trackinggegevensrecord wordt verzonden van de browser van een websitebezoeker naar Adobe Datacenter, zorgen de serverinstellingen die we hebben gemaakt ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt geolokaliseerd, d.w.z. het laatste octet van het IP-adres wordt vervangen door nullen. geanonimiseerd, d.w.z. de laatste octet van het IP-adres wordt vervangen door nullen. Voordat het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door individuele generieke IP-adressen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Adobe kunnen worden opgevraagd onder http://www.adobe.com/de/privacy.html.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via de volgende link:

VOEG HIER DE ADOBE ANALYTICS OPT-OUT COOKIE LINK IN

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Dit aanbod wijst gebruikers er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. website niet volledig kunt gebruiken.

Gebruikers kunnen ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld voor Adobe en dat deze gegevens door Adobe worden verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") voor de weergave van lettertypen.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Google Maps

We gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google" genoemd). Hierdoor kunnen we u interactieve kaarten direct op de website en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden toegewezen aan uw Google-profiel, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of ontwerp op maat van zijn websites. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensverzending eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u het volgende doen uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoepassing. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken. gebruiken.

YouTube-video's insluiten

We sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen "Google"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd welke pagina's je bezoekt. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door je vooraf af te melden bij je YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube vind je in het privacybeleid van de aanbieder, waar je ook meer informatie vindt over je rechten in dit verband en het instellen van opties om je privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensverzending eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u het volgende doen uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoepassing. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken. gebruiken.

Google-advertenties

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de Google AdWords-services is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als je onze website hebt bereikt via een advertentie van Google plaatst Google AdWords een cookie op je computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversie hebben gekozen. die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum in het centrum voor gegevensbescherming.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensverzending eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u het volgende doen uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoepassing. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken. gebruiken.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De beheerder van de Google Remarketing-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google" genoemd).

Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google. Er wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen, wanneer hij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder op websites heeft bekeken, die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum in het centrum voor gegevensbescherming.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensverzending eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u het volgende doen uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoepassing. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken. gebruiken.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Ticketsysteem

Bedrijf: Freshworks GmbH, Neue Grünstr. 17, 10179 Berlijn
Doel: De supportfunctie wordt gebruikt via het ticketsysteem van de provider Freshworks GmbH. Gebruik is alleen mogelijk als u al een account hebt aangemaakt. Alle relevante gegevens die de klant in zijn ticket kan invoeren worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de ondersteuning.
Verzamelde gegevens: Achternaam, voornaam, klantnummer, e-mailadres, inhoud van het ticket
Wettelijke basis: Contractuele relatie
Privacybeleid: https://www.freshworks.com/privacy

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 GDPR

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt f) van artikel 6, lid 1 GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr. 4 GDPR. van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van Art. 4 Nr. 4 GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Ontvanger van een bezwaar

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

De heer Christian Blume
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Duitsland
Telefoon: +49 941-298693-0
Fax: +49 941-298693-16
E-mail: anfragen@projekt29.de

Het privacybeleid is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe functionarissen voor gegevensbescherming (versie #2020-09-30).